Język polski jest jednym z najważniejszych przedmiotów szkolnych, ponieważ uczy komunikować się i poprawnie posługiwać się językiem ojczystym. Choć wydaje się to dość oczywiste i banalne, to niestety do najprostszych nie należy, wystarczy posłuchać pierwszego, lepszego przechodnia, który popełnia wiele błędów w mowie, a jeszcze więcej w piśmie. Poza tym język polski, jako przedmiot szkolny, dostarcza ogromnie ważnej wiedzy  z zakresu literatury czy przedstawia sylwetki najważniejszych twórców, ich dzieła, życiorys oraz dylematy towarzyszące pisaniu. Ponadto nawiązuje do historii sztuki,czy samej historii. Zawiera również elementy kultury, które się wzajemnie przenikają, aby zatem dobrze nauczać tego przedmiotu nie wystarczy tylko nauczyciel pasjonat, ale przede wszystkim odpowiedni podręcznik, którym jest „Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony”.

Nauka języka polskiego

„Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony” obejmuje zakres od starożytności do średniowiecza i w bardzo przystępny sposób łączy obrazy tych dwóch epok. Łączy w sobie elementy kilku kategorii i spełnia następujące założenia:

– trenuje umiejętność czytania ze zrozumieniem, uwzględniając konteksty: kulturowy, literacki oraz artystyczny czy społeczny,

– posiada przejrzysty układ treści ujęty w bolki tematyczne,

– kompleksowo omawia teksty literackie, pozwalając je dogłębnie zrozumieć,

– łączy nowoczesność z tradycją oraz wykazuje zbieżności między różnymi elementami kultury, wskazując ciekawe połączenia między światem literatury i filmu czy teatru,

– podkreśla znaczenie umiejętności językowych oraz literackich,

– kształtuje umiejętności wypowiedzi publicznej oraz budowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,

– wspiera systematyczne uczenie się, dzięki wyraźnym podsumowaniom, służącym lepszemu przyswojeniu materiału, samodzielnie w domu,

– wspiera przygotowywanie się do matury, dzięki poszczególnym partiom: interpretacji tekstu literackiego, krytycznemu czytaniu, wzmacnianiu kompetencji językowych oraz samodzielnemu tworzeniu dłuższych wypowiedzi pisemnych.

Wreszcie jest nie tylko prawdziwym kompendium wiedzy dla samych uczniów, którzy moga ogromnie czerpać z tych treści, ale jest też wsparciem dla nauczycieli, którzy mają rzetelny i merytoryczny materiał do prowadzenia interesujących zajęć dla uczniów w zakresie podstawowym i rozszerzonym.