Odkryć fizykę 1. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to pierwsza część spośród serii podręczników przeznaczonych do nauki fizyki w liceum ogólnokształcącym oraz technikum na poziomie podstawowym, a więc obowiązkowym dla każdego ucznia, który pragnie ukończyć szkołę średnią. Autorami podręcznika są Marcin Braun oraz Weronika Śliwa. Został on przygotowany z myślą o absolwentach szkoły podstawowej już w systemie ośmioklasowym, a więc dopasowany jest do nowej podstawy programowej, której konieczność stworzenia wynikła z niedawnej reformy w szkolnictwie publicznym. Potwierdza to numer dopuszczenia do użytku szkolnego wydany przez Ministra Edukacji Narodowej: 1001/1/2019. 

Zawartość podręcznika

Podręcznik ma na celu łagodne wprowadzenie uczniów szkół ponadpodstawowych w naukę fizykę na wyższym niż dotychczas poziomie. Ujęte w podstawie programowej fizyczne zagadnienia przekazane są w atrakcyjnej formie, zwracając baczną uwagę na praktyczne zastosowanie zdobywanej na lekcji wiedzy. Autorzy podręcznika starali się w jak największym stopniu pokazać, jak ważną dziedziną wiedzy jest fizyka nawet w codziennym życiu i dlaczego warto na dalszych etapach edukacji poświęcić jej sporo uwagi. Jest ona podstawą nowoczesnych technologii, których rozwijanie będzie priorytetem naszego społeczeństwa w nadchodzących dekadach. Z tych samych powodów w podręczniku duży nacisk położono na wykonywanie i staranne opisywanie doświadczeń fizycznych. Zdecydowano się też kształcić z całą mocą praktyczną umiejętność analizy doświadczenia i skutecznej obserwacji połączonej z dochodzeniem do właściwych wniosków. Nawet dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości z fizyką będzie to więc przydatny kurs logicznego myślenia i trafnego łączenia faktów w ciągi przyczynowo-skutkowe. 

Atuty przydatne dla ucznia

Prosty język oraz informacje podane w przyjazny i klarowny sposób dopasowany do wieku odbiorcy spowodują, że nawet skomplikowane fizyczne procesy staną się dla ucznia jasne i zrozumiałe. Najważniejsze kwestie zostały pogrubione, co pozwala w prawidłowy sposób określić priorytety podczas przygotowań do sprawdzianów okresowych. W tym ostatnim pomagają również skondensowanie ujęte podsumowania oraz, co bardzo istotne, próbne ćwiczenia. W przedmiotach ścisłych wykonywanie zadań i systematyczna praca jest szczególnie ważna i niezbędna do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku naukowego. Z uwagi na ten fakt wydawnictwo przygotowało również specjalnie dedykowane dla podręcznika karty pracy. Dla każdego omawianego na lekcjach tematu istnieje więc możliwość wykonania zadań powtórkowych, które pozwolą ugruntować wiedzę i godnie przygotować się do sprawdzianu.