Matematyka określana jest przez środowisko naukowe jako królowa nauk. Być może jest tak w rzeczywistości, jednak dla zdecydowanej większości uczniów jest po prostu jednym z najtrudniejszych przedmiotów, który spędza sen z powiek niejednej, długiej nocy. Tym bardziej od czasu, kiedy została wpisana na listę obowiązkowych przedmiotów na maturze. Tymczasem, pomimo trudności, nie pozostaje nic innego, jak po prostu zrozumieć te zawiłości cyfr, a przynajmniej próbować, by przejść z klasy do klasy z pozytywnymi wynikami. Nie trzeba od razu zostawać orłem matematycznym, ale choćby podstawowa wiedza jest jak najbardziej pożądana. Zwłaszcza w zakresie podstawowym. W przypadku matematyki oczywiście najważniejszy jest nauczyciel, który potrafi przekazać omawiany materiał. Jednak równie ważny jest merytoryczny podręcznik, który przedstawia zagadnienia w sposób łatwy i zrozumiały, taki właśnie jest „MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wojciecha Babiańskiego, Lecha Chańko oraz Karoliny Wej. 

Nauka matematyki w zakresie podstawowym

Podręcznik „MATeMAtyka” skierowany jest do uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum w klasach w zakresie podstawowym. Uwzględnia potrzeby edukacyjne oraz możliwości uczniów kończących szkoły podstawowe. Ułatwia nauczycielom prowadzenie interesujących zajęć oraz kontynuację nauki w domu. Ponadto niewielkie porcje wiedzy teoretycznej pozwalają uczyć się stopniowo, a wynikające z nich powiązania powodują, że wiedza matematyczna w końcu układa się w spójną i co najważniejsze- zrozumiałą całość. Podręcznik zawiera również powtórki z poprzedniego etapu edukacji, dzięki czemu łatwiej rozpocząć nowy etap w szkole ponadpodstawowej. Poza tym podkreślenie kolorem definicji oraz twierdzeń ułatwia poszukiwanie kluczowych informacji, oraz szybsze zapamiętywanie. Autorzy podręcznika starają się przedstawiać materiał w taki sposób, by jak najwierniej odzwierciedlał życie nastolatków tak, by lepiej im było przyswajać wiedzę . Z kolei przejrzyste ikonografiki i ilustracje pomagają łatwiej zrozumieć zagadnienia matematyczne oraz zachęcają do poszerzania wiedzy na własną rękę. Po każdym dziale umieszczony jest zestaw zadań podzielony na zadania łatwiejsze oraz trudniejsze, który służy rzetelnemu przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, a także systematycznym powtórkom do sprawdzianów. Podręcznik, ukazujący się nakładem wydawnictwa Nowa Era, jest zatem prawdziwym kompendium wiedzy, który idealnie służy zarówno uczniom szkół ponadpodstawowym, jak i ich nauczycielom.