Szkolne bestsellery wydawnicze!

Biografie, poradniki, fantasy, historyczne, romanse i kryminały

Miesiąc: Sierpień 2019

Odkryć fizykę 1. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Odkryć fizykę 1. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to pierwsza część spośród serii podręczników przeznaczonych do nauki fizyki w liceum ogólnokształcącym oraz technikum na poziomie podstawowym, a więc obowiązkowym dla każdego ucznia, który pragnie ukończyć szkołę średnią. Autorami podręcznika są Marcin Braun oraz Weronika Śliwa. Został on przygotowany z myślą o absolwentach szkoły podstawowej już w systemie ośmioklasowym, a więc dopasowany jest do nowej podstawy programowej, której konieczność stworzenia wynikła z niedawnej reformy w szkolnictwie publicznym. Potwierdza to numer dopuszczenia do użytku szkolnego wydany przez Ministra Edukacji Narodowej: 1001/1/2019. 

Zawartość podręcznika

Podręcznik ma na celu łagodne wprowadzenie uczniów szkół ponadpodstawowych w naukę fizykę na wyższym niż dotychczas poziomie. Ujęte w podstawie programowej fizyczne zagadnienia przekazane są w atrakcyjnej formie, zwracając baczną uwagę na praktyczne zastosowanie zdobywanej na lekcji wiedzy. Autorzy podręcznika starali się w jak największym stopniu pokazać, jak ważną dziedziną wiedzy jest fizyka nawet w codziennym życiu i dlaczego warto na dalszych etapach edukacji poświęcić jej sporo uwagi. Jest ona podstawą nowoczesnych technologii, których rozwijanie będzie priorytetem naszego społeczeństwa w nadchodzących dekadach. Z tych samych powodów w podręczniku duży nacisk położono na wykonywanie i staranne opisywanie doświadczeń fizycznych. Zdecydowano się też kształcić z całą mocą praktyczną umiejętność analizy doświadczenia i skutecznej obserwacji połączonej z dochodzeniem do właściwych wniosków. Nawet dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości z fizyką będzie to więc przydatny kurs logicznego myślenia i trafnego łączenia faktów w ciągi przyczynowo-skutkowe. 

Atuty przydatne dla ucznia

Prosty język oraz informacje podane w przyjazny i klarowny sposób dopasowany do wieku odbiorcy spowodują, że nawet skomplikowane fizyczne procesy staną się dla ucznia jasne i zrozumiałe. Najważniejsze kwestie zostały pogrubione, co pozwala w prawidłowy sposób określić priorytety podczas przygotowań do sprawdzianów okresowych. W tym ostatnim pomagają również skondensowanie ujęte podsumowania oraz, co bardzo istotne, próbne ćwiczenia. W przedmiotach ścisłych wykonywanie zadań i systematyczna praca jest szczególnie ważna i niezbędna do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku naukowego. Z uwagi na ten fakt wydawnictwo przygotowało również specjalnie dedykowane dla podręcznika karty pracy. Dla każdego omawianego na lekcjach tematu istnieje więc możliwość wykonania zadań powtórkowych, które pozwolą ugruntować wiedzę i godnie przygotować się do sprawdzianu.

 

Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

Język polski jest jednym z najważniejszych przedmiotów szkolnych, ponieważ uczy komunikować się i poprawnie posługiwać się językiem ojczystym. Choć wydaje się to dość oczywiste i banalne, to niestety do najprostszych nie należy, wystarczy posłuchać pierwszego, lepszego przechodnia, który popełnia wiele błędów w mowie, a jeszcze więcej w piśmie. Poza tym język polski, jako przedmiot szkolny, dostarcza ogromnie ważnej wiedzy  z zakresu literatury czy przedstawia sylwetki najważniejszych twórców, ich dzieła, życiorys oraz dylematy towarzyszące pisaniu. Ponadto nawiązuje do historii sztuki,czy samej historii. Zawiera również elementy kultury, które się wzajemnie przenikają, aby zatem dobrze nauczać tego przedmiotu nie wystarczy tylko nauczyciel pasjonat, ale przede wszystkim odpowiedni podręcznik, którym jest „Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony”.

Nauka języka polskiego

„Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony” obejmuje zakres od starożytności do średniowiecza i w bardzo przystępny sposób łączy obrazy tych dwóch epok. Łączy w sobie elementy kilku kategorii i spełnia następujące założenia:

– trenuje umiejętność czytania ze zrozumieniem, uwzględniając konteksty: kulturowy, literacki oraz artystyczny czy społeczny,

– posiada przejrzysty układ treści ujęty w bolki tematyczne,

– kompleksowo omawia teksty literackie, pozwalając je dogłębnie zrozumieć,

– łączy nowoczesność z tradycją oraz wykazuje zbieżności między różnymi elementami kultury, wskazując ciekawe połączenia między światem literatury i filmu czy teatru,

– podkreśla znaczenie umiejętności językowych oraz literackich,

– kształtuje umiejętności wypowiedzi publicznej oraz budowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,

– wspiera systematyczne uczenie się, dzięki wyraźnym podsumowaniom, służącym lepszemu przyswojeniu materiału, samodzielnie w domu,

– wspiera przygotowywanie się do matury, dzięki poszczególnym partiom: interpretacji tekstu literackiego, krytycznemu czytaniu, wzmacnianiu kompetencji językowych oraz samodzielnemu tworzeniu dłuższych wypowiedzi pisemnych.

Wreszcie jest nie tylko prawdziwym kompendium wiedzy dla samych uczniów, którzy moga ogromnie czerpać z tych treści, ale jest też wsparciem dla nauczycieli, którzy mają rzetelny i merytoryczny materiał do prowadzenia interesujących zajęć dla uczniów w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Matematyka określana jest przez środowisko naukowe jako królowa nauk. Być może jest tak w rzeczywistości, jednak dla zdecydowanej większości uczniów jest po prostu jednym z najtrudniejszych przedmiotów, który spędza sen z powiek niejednej, długiej nocy. Tym bardziej od czasu, kiedy została wpisana na listę obowiązkowych przedmiotów na maturze. Tymczasem, pomimo trudności, nie pozostaje nic innego, jak po prostu zrozumieć te zawiłości cyfr, a przynajmniej próbować, by przejść z klasy do klasy z pozytywnymi wynikami. Nie trzeba od razu zostawać orłem matematycznym, ale choćby podstawowa wiedza jest jak najbardziej pożądana. Zwłaszcza w zakresie podstawowym. W przypadku matematyki oczywiście najważniejszy jest nauczyciel, który potrafi przekazać omawiany materiał. Jednak równie ważny jest merytoryczny podręcznik, który przedstawia zagadnienia w sposób łatwy i zrozumiały, taki właśnie jest „MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wojciecha Babiańskiego, Lecha Chańko oraz Karoliny Wej. 

Nauka matematyki w zakresie podstawowym

Podręcznik „MATeMAtyka” skierowany jest do uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum w klasach w zakresie podstawowym. Uwzględnia potrzeby edukacyjne oraz możliwości uczniów kończących szkoły podstawowe. Ułatwia nauczycielom prowadzenie interesujących zajęć oraz kontynuację nauki w domu. Ponadto niewielkie porcje wiedzy teoretycznej pozwalają uczyć się stopniowo, a wynikające z nich powiązania powodują, że wiedza matematyczna w końcu układa się w spójną i co najważniejsze- zrozumiałą całość. Podręcznik zawiera również powtórki z poprzedniego etapu edukacji, dzięki czemu łatwiej rozpocząć nowy etap w szkole ponadpodstawowej. Poza tym podkreślenie kolorem definicji oraz twierdzeń ułatwia poszukiwanie kluczowych informacji, oraz szybsze zapamiętywanie. Autorzy podręcznika starają się przedstawiać materiał w taki sposób, by jak najwierniej odzwierciedlał życie nastolatków tak, by lepiej im było przyswajać wiedzę . Z kolei przejrzyste ikonografiki i ilustracje pomagają łatwiej zrozumieć zagadnienia matematyczne oraz zachęcają do poszerzania wiedzy na własną rękę. Po każdym dziale umieszczony jest zestaw zadań podzielony na zadania łatwiejsze oraz trudniejsze, który służy rzetelnemu przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, a także systematycznym powtórkom do sprawdzianów. Podręcznik, ukazujący się nakładem wydawnictwa Nowa Era, jest zatem prawdziwym kompendium wiedzy, który idealnie służy zarówno uczniom szkół ponadpodstawowym, jak i ich nauczycielom.

 

Kopiowanie treści serwisu zabronione © 2019 Szkolne bestsellery wydawnicze!